Nasze życzenie - dla rodziny
Uczniowie klasy VI przygotowali wystawę prac plastycznych związanych z projektem eTwinning "Trzy życzenia". Następnie powstała krótka prezentacja w programie POWTOON. Oto ona:

Three Wishes

"Trzy życzenia". Projekt eTwinning o języku angielskim, realizowany we wrześniu i
październiku 2013 z zastosowaniem technik interdyscyplinarnych, kamery wideo, prezentacji i albumów multimedialnych, w których dzieci spróbują odpowiedzieć na pytanie: Jakie miał/abyś 3 życzenia, które mogą zapewnić pokój w życiu wielu ludzi: jedno życzenie dla Twojej rodziny; jedno dla przyjaciół; jedno dla całego świata.
Uczniowie będą o nich rozmawiać na platformie Twinspace, komentować swoje
wybory, zadawać pytania. Spróbujemy także pracować wspólnie podczas
wideokonferencji (skype). 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych