130 - lecie szkoły

Historia SzkołyPodstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach.

      W bieżącym roku 2017 przypada 130 rocznica istnienia szkoły w Krzesławicach.  Przed kilkudziesięciu laty dzieci z okolic Szczyrzyca, Góry św. Jana i Krzesławic uczęszczały do Szkółki Klasztornej o. Cystersów w Szczyrzycu.
W końcu I połowy XIX w. wybudowano obok Kościoła w Górze św. Jana budynek, którego jedną część przeznaczono na mieszkanie dla organisty, a drugą część- na klasę szkolną. Najpierw w szkole uczył miejscowy organista, a w roku 1860- Cystersi zatrudnili nauczyciela.

      W 1886r. Rada Szkolna Okręgowa Zamiejska w Krakowie podjęła decyzję o utworzeniu Szkoły w Krzesławicach, do której przyłączono Bojańczyce i Zegartowice. Do 31 lipca 1887r. miał być wystawiony budynek szkolny, jednak jego budowę rozpoczęto dopiero we wrześniu 1887 roku. Pierwszym nauczycielem szkoły został seminarzysta Ludwik Dobrzoniski. Przed ukończeniem budynku szkolnego lekcje odbywały się w wynajmowanym domu prywatnym. W 1894 roku zakupiono budynek wrazz gruntem, który przeznaczono na szkołę. W tym samym roku Rada Szkolna Krajowa przekształciła Szkołę jednoklasową na dwuklasową i mianowała na kierownika szkoły- Wojciecha Majkę. W 1896r. odłączono od naszego obwodu szkolnego Zegartowice, w związku z założeniem w tej wsi szkoły jednoklasowej. Szczególnie tragicznie zapisał się w historii naszej szkoły okres I wojny światowej. Wtedy spaliła się znaczna część wsi Góra św. Jana, a stacjonujący oddział Rosjan (Moskali) zniszczył i obrabował budynek
szkoły. Podobnie, trudnym okresem w dziejach szkoły były lata II wojny światowej. Mimo narastających problemów egzystencjalnych, w czasie okupacji , szkoła funkcjonowała nieprzerwanie. Długoletnim kierownikiem szkoły był Wiktor Łysek, który przepracował w szkole 40 lat. W lipcu 1967 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku 1 września 1968 roku. Kolejni dyrektorzy wraz z nauczycielami, pracownikami obsługi i rodzicami dokładali
starań w trosce o edukację, wyposażenie placówki i jej modernizację. 18 października 1987r. szkoła obchodziła 100- lecie istnienia. Na tej uroczystości miało miejsce nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki i wręczenie sztandaru. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii szkoły było uroczyste otwarcie boiska sportowego 1 września 2009 roku. W wyniku Reformy Oświaty z 1999r. przez dwa lata działała w naszej miejscowości tylko Szkoła Podstawowa I-VI. W 2002r. utworzono 3- letnie Niepubliczne Gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”.  W 2007r. na mocy Uchwały Rady Gminy przekształcono placówkę w Zespół Szkół nr 4 w Krzesławicach.
Na przestrzeni lat w szkole przeprowadzono szereg remontów, zmieniło się także jej otocznie. Wybudowano nowy plac zabaw, wymieniono w salach wykładziny, zakupiono nowe meble, stoliki i krzesła. Wyposażono sale w projektory, laptopy i sprzęt audiowizualny, niezbędny do pracy nauczyciela i ucznia. Odnowiono salę gimnastyczną i korytarze. Przystosowano pomieszczenie przedszkolne do potrzeb małych dzieci.

        Dbając o wszechstronny rozwój uczniów szkoła uczestniczy w wielu projektach międzynarodowych i ogólnopolskich. Od 2015 do 2017 roku uczestniczyliśmy w niemieckojęzycznym projekcie Erasmus+ pod hasłem „Sztuka kształtowania przyszłości Europy”. Przez 24 miesiące współpracowaliśmy ze szkołą w Oelsnitz w Niemczech, dwoma austriackimi szkołami- w Wiedniu i Abtenau oraz słowacką szkołą z Kezmarok. Celem projektu było nakierowanie uczniów na wybór odpowiedniego zawodu oraz edukacja włączająca. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w anglojęzycznym projekcie „We love English” finansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach j. angielskiego mających na celu rozwijanie ich umiejętności komunikacyjnych. W ramach projektów ogólnopolskich szkoła podjęła szereg działań i akcji charytatywnych integrujących środowisko, kształtujących charakter młodych ludzi i propagujących zdrowy styl życia. Wymienić należy projekty, takie jak: „Odjuniora po seniora razem dla wsi”, „Od juniora po seniora zdrowa żywność jest ceniona”, „Odblaskowa szkoła”, „Zdrowa i bezpieczna szkoła”, „Muuvit Ruszaj z klasą”, „Czas na zdrowie”, „Trzymaj Formę”, „Po Zdro!”.  Zorganizowano akcje charytatywne, takie jak: „Szlachetna paczka”, „Świat bez głodu”, „Studnia dla południa”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Stos pluszaków dla dzieciaków”.
Nasza szkoła została wyróżniona za inspirowanie młodych do aktywności społecznej i uwrażliwianie ich na potrzeby innych nagrodą za drugie miejsce w IX edycji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. W ramach Wolontariatu od 5 lat współpracujemy z hospicjum w Wiśniowej w organizacji kwesty na rzecz podopiecznych oraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Zegartowicach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje działanie naszych uczniów w ramach
„Szczęśliwej Siódemki”, która organizuje w domach nieuleczalnie chorych dzieci urodziny i imieniny w bajkowych przebraniach.

      Szkoła szczyci się wieloma finalistami i laureatami konkursów historycznych, przedmiotowych i tematycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach końcowych, co umożliwia im kontynuację edukacji w dobrych szkołach i uczelniach.
Nasza szkoła cieszy się uznaniem wśród społeczności lokalnej: rodziców, uczniów i absolwentów, którzy chętnie do niej wracają. 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych