erasmus

Międzynarodowy projekt Erasmus + realizowany w latach 2015-17 ma na celu podniesienie jakości kształcenia poprzez wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk. Nad jego koncepcją związaną z problematyką edukacji integracyjnej i włączającej oraz budowaniem i planowaniem kariery zawodowej uczniów gimnazjum z klas integracyjnych lub mających specyficzne trudności w uczeniu się pracował zespół nauczycieli: Danuta Bryk, dyrektor ZS nr 4 w Krzesławicach, Wioletta Kopanica, nauczycielka historii i WOS oraz Magdalena Knapik-Lizak, szkolny pedagog i nauczycielka informatyki, a prace zespołu koordynowała nauczycielka języka niemieckiego Małgorzata Janik.

Projekt krok po kroku TUTAJ


Aktywności projektu i działania uczniów i nauczycieli umieszczane są na platformie Twinspace. Jest to bezpieczna przestrzeń wirtualna, w której uczestnicy projektu mogą publikować rezultaty swoich zadań, moga także organizować spotkania live pomiędzy mobilnościami. Każdy ma do dyspozycji skrzynkę pocztową oraz może komunikować się z innymi za pośrednictwem forum. Dostęp do platformy znajduje się TUTAJ.

Rodzice uczniów wyjeżdżających za granicę w ramach mobilności Erasmus+ proszeni są o uzyskanie karty ubezpieczeniowej EKUZ. W tym celu należy wypełnić wniosek i przesłać lub dostarczyć osobiście do oddziału NFZ. Karta wydawana jest bez kosztów dla wnioskującego. Szczegółowe informacje i formularz wniosku dostępne są TUTAJ.

Erasmus plus – spotkanie informacyjne dla rodziców!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów zaangażowanych w realizację międzynarodowego projektu Erasmus+, które odbędzie się w dniu 27.04.2016r. o godz. 16.30.  Koordynatorzy omówią program tygodniowego pobytu uczniów ze szkół w Austrii, Niemczech i Słowacji  oraz wspólnie ustalimy organizację tego wydarzenia. Zaprezentowane zostaną również rezultaty wypracowane w pierwszym roku trwania projektu "Die Kunst, Zukunft in Europa zu gestalten".

27.X 2015r. odbyło się spotkanie organizacyjne dla rodziców i uczniów zainteresowanych przyłączeniem się do międzynarodowego projektu + "Sztuka kształtowania przyszłości Europy". Koordynator projektu, p. Małgorzata Janik, omówiła cele, program oraz zasady współpracy.
W drugiej części spotkania rozmawiano o organizacji wyjazdu grupy 6 uczniów do Kezmarok, na Słowację.

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych