ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE


Listopad w świetlicy szkolnej.

Listopad w świetlicy rozpoczął się od przypomnienia dzieciom definicji patriotyzmu. Odnosząc się do 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wychowawcy świetlicy zorganizowali zajęcia poświęcone historii Polski, dostosowane do wieku odbiorców. Dzieci wykonywały plakaty nawiązujące do powyższego święta oraz śpiewały pieśni patriotyczne. Został przeprowadzony konkurs pieśni patriotycznych. Podopieczni świetlicy czytali również w listopadzie „Zagadki Detektywa Pozytywki ” oraz legendy polskie .Koniec listopada zwieńczyły zajęcia związane z andrzejkowymi wróżbami i zwyczajami.

JESIEŃ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Jesień w świetlicy nasi uczniowie spędzają miło iwesoło. Korzystają z uroków polskiej złotej jesieni łapiąc ciepłe promieniesłoneczne na placu zabaw bądź grając w piłkę na boisku szkolnym. W pochmurne dni odrabiają zadania domowe, grają w gry planszowe, wykonują prace plastyczne, doskonalą umiejętności wokalne ucząc się piosenek o jesieni i zwierzętach.
Kto powiedział, że jesień jest smutna,
Że ma kolor szarego płótna,
Że jej prawie nie widać we mgle?
Kto to wszystko powiedział?
Ja nie!
Marek Głogowski “Pora wesoła”

Śniadanie daje moc!

Promując zdrowy styl życia i zachęcając do tego, aby utrzymywać zbilansowaną i pełnowartościową dietę już kolejny raz w świetlicy szkolnej na stołach gościło „zdrowe śniadanie”. Po umyciu rąk, warzyw i owoców, dzieciaki pod opieką p. Kopanicy przystąpiły do robienia kanapek. Kroiły, smarowały, ozdabiały, wybierały te produkty, które im smakowały najbardziej. Mali kucharze według własnej fantazji przygotowywali smaczne i kolorowe kanapki. Zajęcia zostały poprzedzone rozmową na temat zdrowego odżywiania, zdrowych produktów, konieczności spożywania śniadania, które daje energię na cały dzień

REGUŁY ZACHOWANIAW ŚWIETLICY

1.Zachowanie szczególnego bezpieczeństwa w trakcie dowozu i odwozu.

2.Uczniowie powinni zachować ostrożność i bezpieczeństwo na drodze zwracając uwagę na zasady ruchu drogowego.

3.Uczniowie powinni zachowywać cisze i spokój w trakcie zajęć świetlicowych jeżeli poświęcone są one nauce własnej , cichemu czytaniu, rozwiązywaniu zadań domowych.

4.W trakcie zajęć na sali gimnastycznej , boisku szkolnym czy bibliotece powinniśmy przestrzegać zasad zachowania i reguł zgodnie z regulaminem tych sal.

5.Uczniowie powinni dbać o wyposażenie świetlicy i szanować je.

6. Uczniowie uczęszczający na świetlicę powinni przebywać na zajęciach do ich zakończenia . Uczeń może zostać zwolniony z zajęć jedynie za pisemną zgodą rodziców lub odebrany z zajęć osobiście przez rodzica.

7. W razie jakichkolwiek problemów , urazów, wypadków, uczniowie są zobowiązani powiadomić niezwłocznie nauczyciela-opiekuna świetlicy.

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY

Głównym celem zajęć świetlicowych jest opieka i zagospodarowanie wolnego czasu ucznia w oczekiwaniu na rozpoczęcie lekcji , bądź tez na odwóz do domu.

Cele te będą realizowane następująco:

-prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej mającej na celu wszechstronny rozwój dziecka (rozwijanie zainteresowań, wyrabianie nawyków kultury osobistej, kultury języka i wypowiedzi, życia w społeczności klasowej i lokalnej)
-prowadzenie pracy dydaktycznej mającej na celu podniesienie wyników edukacyjnych uczniów (odrabianie zadań domowych , przygotowywanie się do lekcji, pomoc uczniom słabszym, rozwijanie zainteresowań )
-prowadzenie zajęć sportowo-ruchowych mających na celu podniesienie sprawności ruchowej uczniów
-prowadzenie zajęć rekreacyjnych i relaksacyjnych w celu odpoczynku po wysiłku intelektualnym oraz wyciszenia negatywnej energii
-prowadzenie działań profilaktycznych (bezpieczeństwo,, higiena, zdrowe żywienie) , wprowadzenie programu zdrowotnego(„Żyjmy zdrowo i wesoło”, profilaktyka uzależnień,cyberprzemoc)
-prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych mających na celu rozwijanie sprawności manualnej, zdolności i skrywanych talentów
-współpraca z nauczycielami , wychowawcami klas i rodzicami w celu dostosowania zajęć do potrzeb wychowanków
-angażowanie się w imprezy i uroczystości szkolne
-współ praca z Samorządem szkolnym. 


KODEKS ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZESŁAWICACH 

1.Jesteśmy dla siebie mili.
2.Mówimy do siebie po imieniu.
3.Mówi jedna osoba – reszta słucha.
4.Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.
5.Nie śmiejmy się z drugiej osoby.
6.Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.
7.Pomagamy sobie wzajemnie.
8.Jesteśmy grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.
9.Szanujemy siebie wzajemnie, nie kłócimy się i nie obrażamy.
10.Nie niszczymy cudzych prac.
11.Jesteśmy sprawiedliwi.
12.Odpowiadamy za swoją pracę.
13.Wykonujemy ustalone zadania.
14.Chętnie uczestniczymy w proponowanych zabawach.
15.Zostawiamy po sobie porządek.
16.Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.
17.Nie przynosimy do szkoły telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego. 

Konkursy świetlicowe

Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Pani Jesień”
Dzieci uczęszczające na świetlicę i lubiące prace plastyczne miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w świetlicowym konkursie „Pani Jesień.” Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie Pani Jesieni dowolnie wybraną przez siebie techniką.
Wyniki : I miejsce Emilka kl. IV , II miejsce – Julka kl. IV, Ola – kl. II, III miejsce Iza – kl. I
Gratulujemy !
Nagrody ufundował Samorząd Uczniowski 

Projekt "Historia w kolorach"

Dzieci uczestniczące w świetlicy z kl I-III biorą udział w projekcie „Historia w kolorach.” Jest to projekt edukacyjny IPN skierowany do najmłodszych odbiorców historii najnowszej. Jego głównym celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie,
w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych – godła, flagi i hymnu. Opiekunem projektu jest. p W. Kopanica
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych