Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych


Diagnoza zagrożeń substancjami psychoaktywnymi


Wymagania edukacyjne z przedmiotów 2017/2018


RADY DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW


WAŻNE TELEFONY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach:
ul. Szkolna 20, tel. 12 271 16 13
Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - tel. 116 111 (Pn. - Nd. godz. 12:00-20:00)
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
tel.  0-800 120 002
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 988

REKRUTACJA 2018/2019 REGULAMIN I PODANIA


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


Wykaz podręczników


Ankieta dla Rodziców AbsolwentówDyżury nauczycieli

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych