Ważne informacje

Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

OD 18 MAJA BR.:

* możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
* wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracypozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
* możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, wtym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

OD 25 MAJA BR.:

* możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
* organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
* organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
* możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

OD 1 CZERWCA BR.:

* organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

ZMIANA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Informacja dla uczniów i rodziców
W związku z przełożeniem terminu egzaminu ósmoklasisty informujemy, że ustalone na 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są nieaktualne. W tych dniach nauczanie prowadzone jest zdalnie (tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w dotychczasowym trybie).Nowe terminy trzech kolejnych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji) w roku szkolnym 2019/2020 zostały ustalone na 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

OPIS PROGRAU

Kliknij, aby edytować treść...

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych


Wymagania edukacyjne z przedmiotów

  • Kliknij, aby dodać pliki

RADY DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW


WAŻNE TELEFONY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach:
ul. Szkolna 20, tel. 12 271 16 13
Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - tel. 116 111 (Pn. - Nd. godz. 12:00-20:00)
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
tel.  0-800 120 002
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 988
UBEZPIECZENIE

Obowiązek informacyjny RODO

RODO


Diagnoza zagrożeń substancjami psychoaktywnymi


Pomoc psychologiczno-pedagogicznaAnkieta dla Rodziców Absolwentów


Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych