Nabór do szkół ponadgimnazjalnych !!!

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej?         
                                   

1. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.

2. Przy pomocy otrzymanego ze szkoły loginu (identyfikatora) i hasła  zaloguj się na stronie :
https://malopolska.edu.com.pl

3.Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego
wyboru
. Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie 3 szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

4. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do
odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje
o szczególnych osiągnięciach.


5. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

6. Następnie możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

7. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany,
dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał
zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 
Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili! To wszystko! Powodzenia !Diagnoza zagrożeń substancjami psychoaktywnymi

Informatyka pliki ćwiczeniowe


Ankieta badająca losy absolwentów


GAZETKA SZKOLNA

Pobierz pliki


Absolwenci

Szkoła śledzi z uwagą losy swoich absolwentów. WIĘKSZOŚĆ Z NICH WYBIERA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I TECHNIKA, CZĘŚĆ SZKOŁY ZAWODOWE. Informacje
uzyskane od absolwentów na temat ich osiagnięć w wybranych szkołach są ważną wskazówką dla kolejnych roczników uczęszczających do naszej szkoły. Absolwenci często i chetnie kontaktują się ze szkołą, współpracuja w przygotowaniu uroczystości śrdowiskowych i imprez
szkolnych. 

Liceum w Krakowie - 3 osoby

LICEUM w Wieliczce - 1 osoba

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera
w Dobczycach - 2 osoby

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
w Dobczycach - 1 osoba

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w Szczyrzycu - 1 osoba
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych