Plan Lekcji 2017/2018


Nabór do szkół ponadgimnazjalnych !!!

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej?         
                                   

1. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.

2. Przy pomocy otrzymanego ze szkoły loginu (identyfikatora) i hasła  zaloguj się na stronie :
https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

3.Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego
wyboru
. Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie 3 szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

4. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do
odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje
o szczególnych osiągnięciach.


5. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

6. Od 3 lipca 2015 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

7. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany,
dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał
zaświadczenia o wynikach egzaminu.
Powinieneś to zrobić do 7 lipca 2017, do godziny 15:00.
Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili! To wszystko! Powodzenia !

LOSY ABSOLWENTÓW 

LOSY ABSOLWENTÓW

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KRZESŁAWICACH

Co roku z uwagą przyglądamy się jakie są losy absolwentów z naszego gimnazjum. Zanim decyzję tę podejmie każdy przyszły absolwent naszej placówki korzysta z porad rodziców, doradcy zawodowego, pedagoga, nauczycieli przedmiotów, wychowawcy oraz starszych koleżanek i kolegów. Bardzo przydatne są w tym wypadku również targi edukacyjne i dni otwarte organizowane co roku w pobliskich miastach.

Zanim uczeń stanie się absolwentem szkoła przygotowuje każdego wychowanka do jak najlepszego ukończenia gimnazjum. A to zagadnienie wiąże się z odpowiednim rozwiązaniem arkuszy testów gimnazjalnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i z języka angielskiego. Już w roku poprzedzającym egzaminy zewnętrzne uczniowie rozwiązują przykładowe testy egzaminacyjne. Następnie dokonują analizy wraz z nauczycielami. Jest to jedno z wielu działań służących wyeliminowaniu błędów, które mogą popełnić podczas testów. Praca z arkuszami egzaminacyjnymi daje szansę naszym uczniom na rozwinięcie umiejętności rozwiązywania testu. Uczymy uczniów właściwego rozplanowania czasu pracy oraz prawidłowego kodowania odpowiedzi. Nauczyciele
pracują również z uczniami kształcąc w nich umiejętność pisania prac literackich.

Aby przybliżyć społeczności lokalnej ich losy, gromadzimy i porządkujemy dane dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Bardzo wysokie wyniki egzaminu uzyskane przez naszych ucznów w 2013/2014 roku szkolnym pozwoliły im na dostanie się do wymarzonych szkół średnich.  Nasi absolwenci najczęściej wybierają szkołę średnią blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszą się szkoły w Myślenicach, Limanowej, Szczyrzycu i Dobczycach. Tylko pojedyncze osoby wybierają szkoły w Krakowie.

Z uwagą czekamy na wyniki tegorocznych egzaminów zewnętrznych i wieści, do jakich szkół dostali się nasi tegoroczni absolwenci. Za wszystkich trzymamy kciuki!!! 


Diagnoza zagrożeń substancjami psychoaktywnymi

Informatyka pliki ćwiczeniowe


Ankieta badająca losy absolwentów


GAZETKA SZKOLNA

Pobierz plikiAbsolwenci

Szkoła śledzi z uwagą losy swoich absolwentów. WIĘKSZOŚĆ Z NICH WYBIERA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I TECHNIKA, CZĘŚĆ SZKOŁY ZAWODOWE. Informacje
uzyskane od absolwentów na temat ich osiagnięć w wybranych szkołach są ważną wskazówką dla kolejnych roczników uczęszczających do naszej szkoły. Absolwenci często i chetnie kontaktują się ze szkołą, współpracuja w przygotowaniu uroczystości śrdowiskowych i imprez
szkolnych.

ZASADNICZA SZKOŁA ZOWODOWA
w Szczyrzycu - 1 osoba

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Tymbarku - 1 osoba

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera
w Dobczycach - 5 osób

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
w Dobczycach - 1 osoba

Technikum w Szczyrzycu - 1 osoba

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Myślenicach - 3 osoby

II Liceum Ogólnokształcące
w Limanowej - 1 osoba

Zespół Szkół Łączności nr 14
w Krakowie - 1 osoba 
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych