Nabór do szkół ponadpodstawowych !!!

Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej?         
6 KROKÓW DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej?
Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach, które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej
malopolska.edu.com.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
1. W szkole, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta.
Zaloguj się do systemu na stronie internetowej malopolska.edu.com.pl
Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne, uzupełnij wymagane informacje i zmień hasło dostępu.
Możesz to zrobić od 15 czerwca 2020 r.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu
rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany
przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. 
Zrób to do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00 
UWAGA!!! Jeśli wybrałeś odział dwujęzyczny lub oddział sportowy lub oddział ze sprawdzianem uzdolnień
kierunkowych, to zrób to do 22 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 !!!
Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach.
Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać!
Gdybyś później chciał wskazać we wniosku inne szkoły i/lub oddziały, niż te które miałeś już wybrane, to Będziesz mógł to zrobić od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz.15:00 (nie dotyczy oddziałów dwujęzycznych, oddziałów sportowych oraz oddziałów ze sprawdzianami uzdolnień kierunkowych)
Pamiętaj, żeby dostarczyć nowy wniosek do szkoły pierwszego wyboru do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00!

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych
wprowadzonych przez Twoją macierzystą szkołę podstawową. Pamiętaj! Zanieś kopię świadectwa do szkoły pierwszego wyboru. Zrób to do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00.

4. Po otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: zanieś kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru. Zrób to do 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00 i sprawdzaj czy Twoje wyniki z egzaminu ósmoklasisty zostały poprawnie wprowadzone do systemu.

5. 12 sierpnia 2020 r. po zalogowaniu się do systemu będziesz mógł sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

6. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły
oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwskazań zdrowotnych. Powinieneś to zrobić do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

FILMIK INSTRUKTAŻOWY:

Diagnoza zagrożeń substancjami psychoaktywnymi

Informatyka pliki ćwiczeniowe


Ankieta badająca losy absolwentów


GAZETKA SZKOLNA


Absolwenci

Szkoła śledzi z uwagą losy swoich absolwentów. WIĘKSZOŚĆ Z NICH WYBIERA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I TECHNIKA, CZĘŚĆ SZKOŁY ZAWODOWE. Informacje
uzyskane od absolwentów na temat ich osiagnięć w wybranych szkołach są ważną wskazówką dla kolejnych roczników uczęszczających do naszej szkoły. Absolwenci często i chetnie kontaktują się ze szkołą, współpracuja w przygotowaniu uroczystości śrdowiskowych i imprez
szkolnych. 

Liceum w Krakowie - 3 osoby

LICEUM w Wieliczce - 1 osoba

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera
w Dobczycach - 2 osoby

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
w Dobczycach - 1 osoba

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w Szczyrzycu - 1 osoba
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych